کالبدشکافیِ صدای صحنه‌ای از «جوان‌مرگی»

جوان‌مرگی

جوان‌مرگی فیلمی‌ست به کارگردانیِ جوئل شوماخر. که چندی پیش درگذشت. فیلم صحنه‌ای دارد که درنگ بر صدایش می‌تواند آموزنده باشد برای فیلم‌سازانِ جوان (نگارنده هم البته جوان است و در حالِ یادگیری‌ست در حوزه‌ی صدا).

خواندن ادامه مطالب