تأملی بر بازتاب‌های روانیِ خروج از گروه در تلگرام

تلگرام

زمانی یاهو! مسنجر یکه‌تازِ میدانِ ارتباطِ مجازی بود و صحبت از گپ‌وگفت‌های آنلاین که می‌شد، یاهو، اولین و شاید تنها نامی بود که به ذهن می‌رسید. یاهو – دست‌کم برای کاربرانِ ایرانی – یادآورِ اینترنتِ شماره‌گیری Dial-up است (شبکه‌ای بر بستر PSTN). شماری از کاربران اوضاع‌واحوالِ آن‌ روزها را خوب به خاطر دارند: آن‌وقت‌ها قطع‌شدن‌های گاه‌وبی‌گاه و اعصاب‌خُردکنِ شبکه‌ طبیعی بود و خروج از اتاق‌های گفت‌وگو (چَت‌روم) گریزناپذیر. کسی نگرانِ کسی نمی‌شد و بابتِ خروجِ ناگهانیِ دوست یا هم‌صحبت‌اش از گروه، علت‌جویی نمی‌کرد.

خواندن ادامه مطالب