درباره‌ی سایت و نویسنده‌

افشین اشراقی

افشین اشراقی هستم، صدابردار و صداگذار و سینمایی‌نویس. از سالِ ۹۱ شروع کردم به نوشتن برای نشریه‌های چاپی و آنلاین. این‌جا نوشته‌هایم را منتشر می‌کنم و همین‌طور شماری از تجربه‌های سینمایی‌ام را.

بیدار در تاریکی (اسمِ سایت)، عنوانِ کتابی‌ست از منتقدِ فقید و نامدارِ آمریکایی: راجر ایبرت. که اشاره دارد به بخشِ مهمی از زندگیِ فیلم‌بین‌ها. آن‌ها با چشمانی باز در تاریکی رؤیا می‌بینند. بسیار بیش از بقیه. در تاریکیِ سالن‌های سینما و محفل‌های خصوصی؛ و این روزها اغلب در خاموشیِ اتاق‌های‌شان.