پیوندها

دیوید بوردول (نظریه‌پرداز فیلم)

کابوس‌های فرامدرن (سایت شخصی رضا کاظمی منتقد سینما)

جیمز براردینلی (از فعال‌ترین منتقدان آنلاین)

کریستی لِمایر (از فعال‌ترین منتقدان آنلاین)

شهلا معزّزی (نقاش ایرانی مقیم فرانسه)

گالری نقاشی‌های سید حسین میرکاظمی

پیشرو پردازش (فروشِ هاست و سرور مجازی)