نکته‌ای درباره‌ی صدای «متری شیش‌ونیم»

متری شیش‌ونیم

جلوه‌ی صوتیِ تأویل‌پذیر: راهی برای فرار نیست

یکی از ایرادهایی که به منطقِ رواییِ متری شیش‌ونیم گرفته‌اند مربوط می‌شود به صحنه‌ی فرار ناصر خاکزاد. از نظر خرده‌گیران، صحنه‌ی یادشده دو ایرادِ اساسی دارد: انگیزه‌ی صمد برای آزادکردنِ متهم روشن نیست، دلیلِ منصرف‌شدنِ ناصر نیز. چرا صمد ناصر را آزاد می‌کند؟ ناصر چرا این‌قدر زود شُل می‌شود و مستأصل؟

خواندن ادامه مطالب