نکته‌ای درباره‌ی صدای «متری شیش‌ونیم»

متری شیش‌ونیم

جلوه‌ی صوتیِ تأویل‌پذیر: راهی برای فرار نیست

یکی از ایرادهایی که به منطقِ رواییِ متری شیش‌ونیم گرفته‌اند مربوط می‌شود به صحنه‌ی فرار ناصر خاکزاد. از نظر خرده‌گیران، صحنه‌ی یادشده دو ایرادِ اساسی دارد: انگیزه‌ی صمد برای آزادکردنِ متهم روشن نیست، دلیلِ منصرف‌شدنِ ناصر نیز. چرا صمد ناصر را آزاد می‌کند؟ ناصر چرا این‌قدر زود شُل می‌شود و مستأصل؟

خواندن ادامه مطالب

نگاهی به «دنی کالینز»

دنی کالینز

پیش‌نوشت: حدود سه هفته پیش، اجرای یکی از جلسه‌های فیلم‌بازی را برعهده‌ام گذاشتند، انتخاب فیلم را هم. بدنام محلی را پیشنهاد دادم. پذیرفتند. بعد از نمایش، فیلم را تحلیل کردم، کمی هم بازی آل پاچینو را. به همین بهانه تصمیم گرفتم نقدی را که سه سال پیش نوشتم، با اندکی ویرایش بگذارم در سایت‌ام. چون در بخشی از آن به بازی پاچینو پرداخته‌ام.

این مطلب پیش‌تر در آدم‌برفی‌ها درج شده است.

خواندن ادامه مطالب