نیم‌نگاهی به موزیک ویدیوی «هیهات»

هیهات

هیهات منا الذله

کلیپِ هیهات — هم‌چون موزیک و متن(text)‌اش — گیرا و برانگیزاننده است و ترجمانِ تصویریِ مناسبی برای‌شان. در بخش‌هایی از موزیک ویدیو دوربین به محله‌ای غبارگرفته‌ در پایین شهر می‌رود و تصویرگرِ اعتراضِ ساکنانِ کم‌سن‌وسال‌اش به بی‌عدالتی‌ها می‌شود. در چند نما، شاهدِ هجومِ بی‌پروایِ بچه‌هایی فرودست به «میدانگاهِ» محله‌ایم. دوربین آن‌ها را بر پس‌زمینه‌ای نکبت‌زده در قاب می‌گیرد؛ با نگاه‌هایی خصمانه‌ رو به خودش و در لواَنگل.

خواندن ادامه مطالب