درباره‌ی صداگذاریِ «آبی به رنگ آسمان»

آبی به رنگ آسمان

تضاربِ آرا و تفاوتِ سلیقه‌ها

گاهی می‌توان با اطمینان روی اجزایی انگشت گذاشت که به فیلم لطمه زده‌اند؛ به‌ویژه در بررسیِ تکنیک. البته نه با این لحن و رویکرد که «آن‌جای فیلم باید این‌جوری می‌بود ولاغیر». مواردی هم هستند که نمی‌توان قاطعانه درباره‌شان اظهار نظر کرد. بخشی از این عدمِ قطعیت برمی‌گردد به تفاوتِ سلیقه‌ها. سطرهایی از مطلبِ پیشِ رو حاصلِ تضادِ دو سلیقه است: سلیقه‌ی کارگردان/ صداگذار و نگارنده.

خواندن ادامه مطالب

صدای «همراه با باد»

همراه با باد

همراه با باد پر است از ایرادهای ریزودرشتِ تصویری و صوتی. و درست به همین خاطر گزینه‌ی مناسبی‌ست برای سینمایی‌نویس‌های عیب‌جویی که تکنیک برای‌شان اهمیتِ ویژه‌ای دارد. منتها نیتِ نگارنده ردیف‌کردنِ فهرستی از ایرادها نیست. هدف پرداختن به صداست. مقوله‌ای که در نقدِ فیلم «نشنیده» گرفته می‌شود.

خواندن ادامه مطالب