همکارِ پشتِ پرده

قدردانی - نمونه‌خوانی

در مقدمه‌ی اکثرِ کتاب‌های آن‌ورِ آبی یک دوجین اسم به چشم می‌خورند. این‌ها کسانی هستند که به هر نحوی برای بهترشدن و به‌سرانجام‌رسیدنِ کتاب‌ها دستِ یاری می‌دهند به نویسندگان‌شان. و در عوض آن‌ها هم با آوردنِ اسم‌ ازشان قدردانی می‌کنند.

خواندن ادامه مطالب

گفت‌وگو با حسین یاقوتی؛ درباره‌ی کتاب و کتابخوانی

حسین یاقوتی

نظام فرهنگیِ ما به مطالعه اهمیت نمی‌دهد

قریب ۲۰ سال است که در حوزه‌ی پژوهش‌های کاربردی فعالیت می‌کند. تا کنون هشت جلد کتاب نگاشته است و شش جلد دیگر هم در دست انتشار دارد. حسین یاقوتی فوق‌ لیسانسِ جامعه‌شناسی‌اش را در فاصله‌ی سال‌های ۷۶ – ۱۳۷۵ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اخذ، و به‌تازگی مجوز نشر با نام یاقوت سرخ را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است.

خواندن ادامه مطالب