صدای «همراه با باد»

همراه با باد

همراه با باد پر است از ایرادهای ریزودرشتِ تصویری و صوتی. و درست به همین خاطر گزینه‌ی مناسبی‌ست برای سینمایی‌نویس‌های عیب‌جویی که تکنیک برای‌شان اهمیتِ ویژه‌ای دارد. منتها نیتِ نگارنده ردیف‌کردنِ فهرستی از ایرادها نیست. هدف پرداختن به صداست. مقوله‌ای که در نقدِ فیلم «نشنیده» گرفته می‌شود.

خواندن ادامه مطالب

روایت‌گری در «شبی که ماه کامل شد»

شبی که ماه کامل شد

عیان‌کردنِ حقیقت در پایانِ روایت

روایت‌گری یعنی چه‌گونگیِ ارائه‌ی اطلاعات به تماشاگر. شبی که ماه کامل شد برای ایجادِ کنجکاوی و تعلیق، دو نوعِ روایت‌گری را در هم آمیخته است: روایت‌گریِ دانای محدود و روایت‌گریِ دانای کل. که اولی حسِ کنجکاویِ را در تماشاگر برمی‌انگیزد و دومی، حسِ تعلیق را.

خواندن ادامه مطالب